HomeTravelMexicoScenery 58 MEXICO(2) O. L. of Guadalupe - by TH - CVP...

Scenery 58 MEXICO(2) O. L. of Guadalupe – by TH – CVP 505


Scenery 58- Mexico (2) tiếp theo cảnh Mexico city; & cảnh quanh 2 đền thánh kính Đức Bà Guadalupe, đồi Tepeyac. Nhạc: Thánh ca VN; TH hoà âm, đàn thâu – recorded on CVP 505

Originally published at https://www.youtube.com/watch?v=VMixqA5wnEU

Must Read
- Advertisement -Микроигольчатый RF в Киеве
- Advertisement -клиника лазерной и клеточной медицины киев
- Advertisement -спа киев
Related News